จีนบนโครโมโซมเดียวกัน

ยีนในโครโมโซมเดียวกันจะถ่ายทอดไปด้วยกัน
เรียกยีนเหล่านี้ว่า ลิงค์เกจ (linkage) ทำให้ลักษณะ
บางลักษณะปรากฏคู่กัน เช่น ลักษณะปีก และสีตัวของแมลงหวี่
แต่ลิงค์ยีนอาจแยกจากกันและเกิด การรวมกลุ่มของยีนใหม่ (gene recombination) จากการ ครอสซิงโอเวอร์(Crossing over) ของฮอมอโลกัสโครโมโซมในระยะ
โพรเฟส 1 ของไมโอซิส ทำให้เกิดการแปรผันทาง
พันธุกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อวิวัฒนาการ เช่น
ตัวสีดำปีกตรง และตัวสีน้ำตาลปีกโค้งในรุ่น F1
การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มยีน จะเกิดขึ้นได้มาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ระยะห่างระหว่างยีน 2 กลุ่ม

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 1

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 2

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 3

 

จากการผสมพันธุ์ แมลงหวี่ตัวสีน้ำตาลปีกตรง
ที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัสในรุ่นพ่อแม่จะสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ได้ 2 ชนิด คือ BC และ bc เมื่อผสมกับ
แมลงหวี่ตัวสีดำปีกโค้ง ซึ่งสร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิดเดียว
จะได้รุ่น F1 ที่มีฟีโนไทป์ 2 ลักษณะตัวสีน้ำตาลปีกตรง
และตัวสีดำปีกโค้ง ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งการถ่ายทอดยีน
จะไม่เป็นไปตามกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของ
เมนเดล (ถ้าเป็นไปตามกฎของเมนเดล ลูกจะมีฟีโนไทป์
4 ลักษณะ อัตราส่วนเป็น 9:3:3:1)

ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: