การผสมเพื่อทดสอบ

การผมเพื่อทดสอบ

ในการตรวจสอบว่า  ถั่วลันเตาฝักสีเขียวมีจีโนไทป์เป็น GG  หรือ Gg นั้นนักเรียนสามารถใช้กฎแห่งการแยกในการทดสอบ  โยนำลักษณะฝักสีเขียวที่เป็นลักษณระเด่นที่ต้องการ Genotype ไปปลูก แล้วให้ผสมพันธุ์กับต้นที่มีลักษณะสีเหลือง  ซึ่งเป็นลักษณะด้อย  เรียกต้นนี้ว่า  ต้นทดสอบ (tester)  ถ้าลูกที่ได้มีลักษณะสีเขียวทั้งหมด  แสดงว่าถั่วต้นนั้นมี Genotype เป็น GG  แต่ถ้าลูกที่ได้มีลักษณะ  Genotype มีอัตราส่วนของฝักเขียวต่อฝักเหลือง  เป็น 1:1 แสดงว่าถั่วต้นนั้นมี  Genotype เป็น Gg

ตัวอย่าง    GG     +      gg

G       +      g

Gg  สีเขียว  100 %

แสดงว่า  ถั่วลันเตาที่ต้องการทดสอบ  เป็น Homozyggous  (พันธุ์แท้)

ตัวอย่าง    Gg      +      gg

G  ,  g  +     g

Gg    ,   gg   สีเขียว  50 %   สีเหลือง  50  %

แสดงว่า  ถั่วลันเตาที่ต้องการทดสอบ เป็น Heterozygous  (พันธุ์ทาง)

การทดสอบอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า การทดสอบแบบการผสมกลับ หรือ แบคครอส (backcross)    เป็นการผสมพันธุ์  โดยนำเอาลูกผสมไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์  เพื่อให้ได้ลูกผสมมีลักษณะดีตามที่ต้องการ   เช่น

พ่อ  GG   แม่  gg

GG      +      gg

G        +       g

Gg   เป็นรุ่นลูก   นำไปผสมกับพ่อหรือแม่   ดังนี้

ผสมกับพ่อ               GG      +      Gg

G       +    G  ,  g

GG    ,    G    ได้ลูกที่มีลักษณะเป็นพันธุ์แท้  คือ  GG

ผสมกับแม่               Gg      +      gg

G  ,  g  +        g

Gg   ,  gg      ได้ลูกที่มีลักษณะเป็นพันธุ์แท้  คือ  gg

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: